Termeni si conditiiX-Host

1.1 - Prezentul contract se încheie între: X-Host si persoana fizica ce contracteaza în sistem online Servicii Hosting furnizate de catre X-Host, denumita în continuare CLIENT;
1.2 - Prin bifarea optiunii Am citit si sunt de acord cu prezentii termeni si conditii CLIENTUL este de acord si se obliga sa respecte în totalitate termenii prezentului CONTRACT;
1.3 - Acceptarea de catre CLIENT a termenilor si conditiilor prezentului contract reprezinta consimtamântul acestuia valabil acordat în cadrul procedurii de încheiere a CONTRACTULUI online.


Uptime - durata în care un serviciu a fost livrat, exprimata în valoare procentuala si raportata la durata unei luni calendaristice. Un serviciu furnizat fara întrerupere timp de 1 luna are uptime de 100%;
Zi, Zile - în acceptiunea prezentului contract, termenii zi si zile se refera la zile calendaristice;
Politica de Utilizare Acceptabila a Serviciilor - document ce face parte integranta din prezentul contract s,i încorporeaza obligatiile CLIENTULUI în ceea ce priveste utilizarea Serviciilor Hosting. Varianta online poate fi vizualizata la adresa www.X-Host/politica-de-utilizare ;
Servicii Hosting - servicii ce fac obiectul prezentului contract si sunt detaliate în cadrul Art.4.
Prin Comanda înregistrata de catre CLIENT, acesta va avea posibilitatea alegerii unuia sau a tuturor serviciilor oferite de catre X-Host
Comanda - operatiunea efectuata online prin intermediul careia CLIENTUL solicita Servicii Hosting prin completarea Formularului si acceptarea termenilor contractuali. În sensul prezentului contract modificarile CLIENTULUI în ceea ce priveste perioada contractual sau serviciile furnizate vor fi considerate noi Comenzi;
Formular - formularul de comanda disponibil la adresa www.X-Host în cadrul caruia CLIENTUL va insera datele sale personale precum si preferintele sale în ceea ce priveste Serviciile Hosting alese, modalitatile de plata si durata contractuala;
Perioada initiala – perioada de timp contractual de 1 luna ,3 luni, 6 luni, 1 an calculata de la data începerii furnizarii de catre X-Host a serviciilor contractate de CLIENT, asa cum este specificat în Comanda acestuia.

3.1 - Prezentul contract nu implica stabilirea unui raport comercial de natura exclusiva între X-Host si CLIENT.

4.1 - Obiectul contractului îl constituie prestarea Serviciilor Hosting de catre X-Host - CLIENTULUI, astfel cum apar acestea în Comanda acceptata de X-Host
4.2 - Serviciile Hosting includ:
  4.2.1 - înregistrare, transfer sau reînnoire nume domenii;
  4.2.2 - gazduire web;
  4.2.3 - servicii de email si colaborare electronica;
  4.2.4 - închiriere de servere dedicate sau virtuale;
  4.2.5 - management de servere;
  4.2.6 - instalare si gestionare de aplicatii software;
  4.2.7 - consultant IT.
4.3 - Pentru o cunoastere exacta a tuturor Serviciilor Hosting, CLIENTULUI îi este recomandat sa consulte oferta de servicii valabile la data încheierii contractului, disponibila la adresa www.X-Host
4.4 - La înregistrarea numelor de domenii, CLIENTUL se obliga sa respecte conditiile specifice impuse de inregistrari, dupa cum urmeaza:
  4.4.1 - Politica de înregistrare a domeniilor .eu ( link )
  4.4.2 - Regulile de înregistrare a domeniilor .ro ( link )
  4.4.3 - Contractul de înregistrare pentru domenii .ro ( link )
4.5 - Regulile de înregistrare redate prin documentele prevazute la Art. 4, aliniat 4. fac parte integranta din prezentul contract.


5.1 - Prezentul contract se încheie pe Perioada Initiala aleasa de catre CLIENT prin completarea Formularului. Durata aferenta Perioadei Initiale alese va coincide cu sistemul de plata , în sensul ca optiunea pentru o durata contractual de 6 luni de exemplu, echivaleaza cu un angajament de plata pentru întreaga perioada de 6 luni;
5.2 - La încheierea Perioadei Initiale, contractul se prelungeste automat si în aceleasi conditii pentru perioade egale de timp (denumite "Perioade de Extindere") cu Perioada Initiala ( cu exceptia cazului în care una din parti notifica intentia sa de încetare a prezentului contract cu cel putin 7 (sapte) zile lucratoare înainte de data expirarii Perioadei Initiale sau a oricarei Perioade de Extindere);
5.3 - Intentia de încetare a contractului se notifica în scris de catre CLIENT printr-o cerere formala efectuata prin intermediul portalului clientilor la adresa www.X-Host ;
5.4 - În cazul în care CLIENTUL va dori sa beneficieze de alte Servicii Hosting sau sa modifice Perioada Initiala aleasa, acesta va efectua o alta Comanda cu cel putin 7 zile lucratoare înainte de data expirarii Perioadei Initiale sau cu cel putin 7 zile lucratoare înainte de data expirarii Perioadei de Extindere, în cazul în care modificarea intervine pe parcursul prelungirii în mod automat a prezentului contract;


6.1 - Comanda Serviciilor Internet se face exclusiv online, la adresa www.X-Host ;
6.2 - CLIENTUL este singurul responsabil pentru acuratetea informatiilor introduse în Formular. X-Host nu este raspunzatoare pentru neplacerile cauzate de furnizarea de catre CLIENT a unor date incomplete, incorecte sau nereale;
6.3 - X-Host îsi rezerva dreptul de a verifica orice Comanda primita;
6.4 - X-Host îsi rezerva dreptul de a refuza orice Comanda care, în acceptiunea X-Host, contine informatii false, eronate si care pot constitui o tentativa de frauda; astfel de informatii includ, fara a fi limitate la:
  6.4.1 - adrese inexistente;
  6.4.2 - numere de telefon inexistente;
  6.4.3 - comenzi executate prin intermediul unor proxy-uri anonime;
  6.4.4 - comenzi efectuate de la calculatoare cu adrese IP altele decât cele din tara de resedinta a CLIENTULUI;
  6.4.5 - date de identificare invalide.
6.5 - Ulterior plasarii Comenzii si achitarii Serviciilor Hosting, CLIENTUL va primi un e-mail cu datele de acces la portalul clientilor, accesibil în mod individual, prin autentificare, la adresa www.X-Host;
6.6 - La data transmiterii de catre CLIENT a fiecarei Comenzi, va fi emisa automat catre acesta o Factura Proforma pentru Serviciile Hosting pentru întreaga Perioada Initiala aleasa ;
6.7 - CLIENTUL accepta sa achite contravaloarea Serviciilor Hosting comandate în avans fata de perioada furnizarii acestora. Ulterior achitarii Serviciilor Hosting de catre CLIENT, acestuia îi va fi transmisa factura fiscal corespondenta, în format electronic (PDF), la adresa de e-mail furnizata prin completarea Formularului. La cerere, factura va fi trimisa CLIENTULUI si în format material;
6.8 - În cazul în care CLIENTUL nu notifica intentia sa de încetare sau de modificare contractual în conditiile prevazute la Capitolul 5, X-Hostva emite automat o factura proforma aferenta furnizarii Serviciilor Hosting în Perioada de Extindere;
6.9 - Neachitarea Serviciilor Hosting aferente Perioadelor de Extindere, pâna cel târziu la data expirarii Perioadei Initiale, va da dreptul X-Host de a suspenda, fara vreo notificare si fara plata vreunei despagubiri, furnizarea Serviciilor Hosting;
6.10 - Toate documentele cu caracter financiar se regasesc în contul CLIENTULUI ce poate fi consultat de catre acesta prin autentificare la adresa www.X-Host .

7.1 - Platile se pot efectua online, folosind procesatorul extern Paypal sau prin transfer bancar în contul bancar din factura proforma;
7.2 - CLIENTUL are dreptul de a modifica modalitatea de plata a Serviciilor Hosting, alegând oricare dintre variantele prevazute la Art.7, aliniatul 1.

8.1 - Începerea furnizarii Serviciilor Hosting se face în maxim 48 de ore de la momentul confirmarii platii, cu exceptia cazurilor în care un alt termen este definit explicit;
8.2 - Clientul este obligat sa transmita catre X-Hostdovezile privind efectuarea platilor, în caz contrar Serviciile Hosting contractate vor fi furnizate la data inregistrarii platilor;
8.3 - Cu acordul CLIENTULUI sau din cauze neimputabile X-Host, termenele de livrare ale serviciilor pot fi decalate.

9.1 - X-Host se obliga sa asigure Serviciile Hosting, conform cu specificatiile prezentate în Comanda;
9.2 - X-Host se obliga sa furnizeze Serviciile Hosting cu un uptime de 99.9% ;
9.3 - X-Host se obliga sa asigure confidentialitatea datelor CLIENTULUI, asa cum este prezentat si în Politica de Confidentialitate, document ce face parte integranta din prezentul contract si este disponibil inclusiv la adresa www.X-Host ;
9.4 - X-Host se obliga sa remedieze problemele de natura tehnica ce împiedica functionarea normal a Serviciilor Hosting si care revin atributiilor X-Host. Suportul tehnic va fi acordat în conditiile prezentei clauze exclusiv CLIENTULUI sau angajatilor acestuia, X-Host S.R.L neasumându-si nicio rapundere în cazul în care CLIENTUL contracteaza servicii de la X-Host S.R.L prin intermediul unui subcontractor (reseller);
9.5 - X-Host îsi rezerva dreptul de a bloca accesul temporar sau definitiv la serviciile si resursele proprii a adreselor IP în cazul detectarii de activitati suspecte. Aceastea includ, fara a fi limitate la:
  9.5.1 - adrese IP cu multiple încercari eronate de autentificare (brute force attack);
  9.5.2 - adrese IP cu multiple încercari de fort,are a site-urilor web (XSS injection attempts);
  9.5.3 - adrese IP de la care sunt trimise mesaje e-mail, simultan catre mai mult de 10 (zece) destinatari;
  9.5.4 - adrese IP marcate ca fiind active în listele RBL cele mai uzuale precum: bl.spamcop.net, rbl.spamhaus.org, rbl.abuse.ro.
9.6 - X-Host îsi rezerva dreptul de a suspenda toate serviciile furnizate CLIENTULUI fara notificari si fara plata niciunei despagubiri în urmatoarele cazuri:
  9.6.1 - CLIENTUL foloseste serviciile furnizate cu încalcarea prevederilor corespondente Politicii de Utilizare Acceptabila a Serviciilor;
  9.6.2 - CLIENTUL refuza sa coopereze în orice investigatie sau la clarificarea oricarei suspiciuni de încalcare a Politici de Utilizare Acceptabila a Serviciilor;
  9.6.3 - X-Host are informatii certe ca suspendarea serviciilor este necesara pentru protejarea retelei si a celorlalti clienti;
  9.6.4 - în baza unei hotarâri judecatoresti definitive în acest sens;
  9.6.5 - CLIENTUL depaseste limitele tehnice contractate spatiu de gazduire, trafic lunar, etc;
  9.6.6 - CLIENTUL nu plateste oricare din Serviciile Hosting contractate la X-Host pe o durata mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data scadenta a notificarii de plata.

10.1 - CLIENTUL se obliga sa respecte prevederile prezentului contract, precum si cele ale Politicii de Utilizare Acceptabila a Serviciilor;
10.2 - CLIENTUL se obliga sa plateasca Serviciile Hosting în termenii si în conditiile prevazute de prezentul contract;
10.3 - CLIENTUL se obliga sa actulizeze constant datele acestuia de contact din contul aferent acestuia si disponibil în portalul clientilor;
10.4 - CLIENTUL are dreptul de a monitoriza si masura calitatea serviciilor X-Host , folosind servicii externe, precum http://www.watchmouse.com, http://monitor.us/ sau http://www.siteuptime.com/ ;
10.5 - CLIENTUL are dreptul de a sesiza X-Host orice problema tehnica de natura sa împiedice furnizarea Serviciilor Hosting în conditiile contractate prin transmiterea în scris a unei notificari;
10.6 - În cazul în care CLIENTUL contracteaza cu terti furnizarea Serviciilor Hosting în calitate de subcontractor (reseller), CLIENTUL va raspunde în ceea ce priveste orice neconformare a propriilor clienti cu termenii si conditiile impuse prin prezentul contract.

11.1 - În cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art.9.2., X-Host accepta si se obliga sa acorde o reducere de 2% doua( procente) din valoarea lunara a Serviciilor Hosting pentru fiecare zi în care acestea se situeaza sub limitele agreate;
11.2 - X-Host este absolvit de plata oricaror penalitati sau daune în cazul în care Serviciile Hosting se situeaza sub limitele contractate ca urmare a suspendarii acestora (Art.6.9, Art.9.6.), a încetarii furnizarii Serviciilor Hosting (Art.8.3, Art.9.5, Art.12.3) sau din culpa CLIENTULUI;
11.3 - Perioadele de suspendare sau de încetare a furnizarii Serviciilor Hosting în cazurile prezentate la Art. 11.2, nu vor creea în sarcina X-Host vreo obligatie de returnare a platilor aferente perioadelor în cauza;
11.4 - Plata penalitatilor prevazute la Art. 11.1 va fi efectuata catre CLIENT în termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile calendaristice de la constatarea de catre ambele parti a neconformitatilor Serviciilor Hosting;
11.5 - În cazul suspendarii Serviciilor Hosting furnizate CLIENTULUI ca urmare a neachitarii datoriilor (Art. 9, Aliniat 6, Pct. 6), X-Host îsi rezerva dreptul de a solicita o taxa de reconectare în cuantumul a 50% (cincizeci procente) din valoarea sumelor restante

12.1 - Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca cealalta parte sa fie informata în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care un astfel de eveniment a aparut si face imposibila îndeplinirea obligatiilor sale;
12.2 - În termen de 15 (cincisprezece) zile de la data anuntarii aparitiei cazului de forta majora, partea care îl invoca trebuie sa aduca dovezi cu privire la datele de aparitie si încetare ale cazului de forta majora. Durata contractului se prelungeste cu perioada în care un caz de forta majora apare facând imposibila îndeplinirea obligatiilor de catre partile semnatare. În cazul în care un caz de forta majora se prelungeste pe o durata mai mare de 60 (saizeci) de zile, partile convin prin prezentul sa renegocieze termenii acestuia sau sa înceteze contractual;
12.3 - Un eveniment de forta majora îl va constitui, incluzând dar fara a se limita la urmatoarele exemple cu conditia ca aceste exemple sa nu fi fost provocate sau favorizate de neglijenta vreuneia dintre parti:
  12.3.1 - atacuri informatice de natura sa limiteze furnizarea Serviciilor Hosting;
  12.3.2 - intreruperi ale furnizarii Seriviciilor Hosting datorate furnizorilor de servicii;
  12.3.3 - incendii;
  12.3.4 - întreruperi prelungite în alimentarea cu energie electrica;
  12.3.5 - calamitati naturale;
  12.3.6 - modificari legislative si ale actelor normative;
  12.3.7 - miscari sociale;
  12.3.8 - acte de terorism;
  12.3.9 - stare de razboi.

13.1 - Prezentul contract înceteaza:
  13.1.1 - în cazul în care oricare dintre parti este în incapacitate de plata sau au fost declansate procedurile pentru declararea falimentului acesteia;
  13.1.3 - la data expirarii Periodei Initiale în cazul în care una dintre parti a notificat intentia sa de încetare contractuala;
  13.1.4 - la data expirarii Perioadei Initiale în cazul plasarii de catre CLIENT a unei noi Comenzi.
13.2 - Prezentul CONTRACT poate fi reziliat de catre CLIENT, în cazul în care X-Host S.R.L nu furnizeaza Serviciile Hosting la parametri contractati si nu remediaza problemele în decurs de maxim 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la primirea notificarii scrise a CLIENTULUI, notificare ce descrie în detaliu defectiunea aparuta;
13.3 - Prezentul CONTRACT poate fi reziliat de catre X-Host:
  13.3.1 - daca CLIENTUL încalca oricare din termenii contractuali si refuza remedierea problemelor în decurs de 5 (cinci) zile lucratoare de la transmiterea notificarii scrise din partea X-Host S.R.L, notificare ce descrie natura problemei încalcarii termenilor contractuali;
  13.3.2 - dupa 1 (una) zi lucratoare în cazul în care X-Host primeste o a doua raportare privind încalcarea termenilor Politicii de Utilizare Acceptabila a Serviciilor.